Lezing Bert Koenders (ASC/AEGIS)
- Sorry, no translation available -

14 juli 2008 | Faculteit Sociale Wetenschappen, Leiden

 

In een periode waarin het WDO normaal gesproken geen activiteiten organiseert, werd in het kader van de samenwerking met het Afrika Studie Centrum bijgedragen aan de lezing die Minister van Ontwikkelingssamenwerking Bert Koenders gaf tijdens de recente AEGIS conferentie. Op de slotdag van deze vierdaagse conferentie sprak Koenders over het beleid dat hij tijdens de komende regeerperiode wil gaan uitvoeren.

 

In de grootste collegezaal van het FSW waren naast de bezoekers van de conferentie ook tien tot twintig antropologie studenten aanwezig die in tegenstelling tot vele medestudenten nog niet waren uitgeweken naar verre oorden. Zij hoorden Koenders vertellen dat hij in tegenstelling tot zijn voorgangster minder wil vasthouden aan de zogenoemde criteria van 'good governance'.

koenders_op_asc_congresHij benadrukte dat ook, en eigenlijk juíst, de zogenoemde 'failed states' aandacht en steun verdienden, om bepaalde regio's te stabiliseren en te zorgen dat conflicten zich niet uitbreiden. Deze focus heeft onder andere geleid tot extra aandacht voor landen als Sudan en Congo, die Koenders in zijn beginperiode als Minister al bezocht heeft. Volgens Koenders vereisen dit soort landen een andere aanpak dan de meer 'succesvollere' ontwikkelingslanden, aan wie bijvoorbeeld rechtstreeks geld geschonken kan worden.

Koenders was oprecht en liet weten 'ook niet alles te weten' en benadrukte daarom de belangrijke rol die academici kunnen en moeten spelen als het gaat informatievoorziening. Het publiek maakte vervolgens uitgebreid gebruik van de mogelijkheid vragen te stellen en tijdens deze vragenronde toonde Koenders zich scherp en goed geïnformeerd en liet hij bovendien de nodige talenkennis zien. 

Hoe het door Koenders gewijzigde beleid in de toekomst uit zal pakken moet nog blijken, maar deze lezing was in elk geval informatief en bood een goed inzicht in de plannen van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking.

 

Links:

AEGIS European Conference on African Studies