WDO i.s.m 'De Rode Hoed'
- Sorry, no translation available -
Debatworkshop
24 maart | Café Einstein | 15 aanwezigen

In aanloop naar de Interuniv organiseerde het WDO een debatworkshop. Immers, debateren is hartstikke leuk maar best moeilijk. Er komen heel wat regels bij kijken. Daarom nodigden we Anneke Groen van 'De Rode Hoed' uit Amsterdam uit. 'De Rode Hoed' is een cultureel debatcentrum en dus bij uitstek op de hoogte van de do's and donts op debatgebied.

Allereerst bracht Anneke ons op de hoogte van de activiteiten van de Rode Hoed. Een debatcentra die zich richt op maatschappelijke en actuele gebeurtenissen. Voorts ging ze wat dieper in op de manier waarop berichtgeving wordt gedaan in de media en hoe belangrijk het als wetenschapper én als persoon is om goed op de hoogte te zijn en veel te lezen.

 

Na de pauze werden de aanwezigen in twee groepen verdeeld. Er werd een stelling geponeerd en middels een soort estafettesysteem kwam iedereen aan de beurt om de stelling te verdedigen of aan te vallen. Het leuke hieraan is dat iedereen aan de beurt komt en heel snel moet leren in te springen op het zo juist besproken argument. Dit komt ons vast nog te pas tijdens de Interuniv!