Veldwerk in de Praktijk
- Sorry, no translation available -

 

1 Juni 2011 | FSW Universiteit Leiden | 20 aanwezigen

Er werden door 3 gastsprekers cases aangedragen om na te denken over welke situaties een antropoloog daadwerkelijk tegen komt en hoe daar mee om te gaan. Studente Bibiche Horn, Phd. Annemarie Samuels en Docent Lea Zuyderhoudt introduceerde ieder hun eigen case. Horn illustreerde met haar voorbeeld over weeskinderen welke ethische dillema’s je voor de kiezen krijgt in het veld, en hoe er een situatie kan ontstaan waar er gevraagd wordt actief in te grijpen in het werkveld. Zuyderhoudt legde de nadruk op hoe belangrijk goede voorbereiding is bij het benaderen van het werkveld. Zowel in kennis over het gebied als mentale voorbereiding op wat je kunt verwachten speelt een zeer belangrijke rol. Verder werd bediscussieerd hoe je als onderzoeker beperkt wordt door je respondenten te beschermen, en als student beperkt wordt in je denken over onderzoek door een te beschermende houding naar studenten. Ter  discussie stond of deze beperking echter een positief of negatief effecten hebben op antropologisch onderzoek. Doordat het niet zo druk verliep de discussie vlot. Er werd door middel van de cases diep in gegaan op de literatuur.