Ebola in antropologisch perspectief
- Sorry, no translation available -

30 oktober | Café de Keyzer | 30 aanwezigen

 

Wie de afgelopen maanden het journaal heeft gezien of de krant ook maar heeft opengeslagen, is zich bewust van de vreselijke Ebola-epidemie die zich in Sierra Leona, Liberia en Guinea voordoet. Met elke berichtgeving ging het aantal geïnfecteerde mensen en het dodenaantal omhoog. De “Ebola-angst” begon toe te slaan in Europa, maar was dit terecht? Men was op de hoogte van de gruwelen die zich in West Afrika voordeden, maar wat gebeurde daar omheen? Hoe is het mogelijk dat de situatie zo ver heeft kunnen komen in deze landen? Deze Ebola-epidemie bracht veel vragen met zich mee die onbeantwoord bleven. Het WDO organiseerde hierom op donderdag 30 oktober de discussieavond “Ebola in antropologisch perspectief”.

 

Gastspreekster Sabine Luning vergezelde ons op deze avond om de Ebola-epidemie onder een antropologische loep te leggen. We begonnen de avond met een kleine lezing van Sabine, waarbij ze ons vertelde over de historische en socio-economische context van de getroffen landen. Ze belichtte enkele zaken zoals de berichtgeving van de epidemie, het beeld dat hiermee gevormd wordt en de reactie van de internationale gemeenschap. Dit gaf de inzicht in de verschillende factoren en actoren die een rol spelen. Zo benadrukte Sabine dat de reactie van “buiten” pas van de grond kwam, zodra er een mogelijk gevaar was dat de ziekte hier kon komen. Daarnaast vertelde ze op welke manieren Ebola werd bestreden en welke problemen de bevolkingen, overheden en dienstverleners ondervonden. Het verhaal bouwde op tot het punt dat de vraag gesteld werd welke rol antropologen - en de antropologie als discipline – kunnen spelen bij deze Ebola-uitbraak.

 

Na de presentatie van Sabine namen we een korte pauze waarbij iedereen even een drankje kon halen en de benen even gestrekt konden worden. Een kwartier later verzamelden we weer in de zaal om het discussieblok te laten starten. In dit blok werden allerlei verschillende zaken besproken die inzicht gaven in de complexiteit van de situatie. Er werd veel aandacht besteed aan het medische aspect, waarbij werd gesteld dat feitelijke kennis een cruciale factor is voor het bestrijden van de ziekte. Daarnaast kwamen enkele ethische vraagstellingen naar voren. De vraag of antropologen een bepaalde verantwoordelijkheid hebben wanneer een situatie zoals deze zich voordoet zorgde voor uiteenlopende opvattingen. Meer pragmatische punten werden ook gemaakt, waarbij werd gesteld dat we bij de grassroots moeten blijven om antwoorden en oplossingen te vinden. “Als we dit onderwerp antropologisch willen benaderen, dan moeten we weten wat er op dit moment speelt. ”

 

 

Uit de discussie bleek dat de Ebola-epidemie uit meerdere aspect bestaat dan alleen het medisch aspect. Ondanks dat het misschien voor meer vragen heeft gezorgd dan antwoorden, was het een zeer boeiende avond.