WDO Tombola
- Sorry, no translation available -

11 februari | Faculteit Sociale Wetenschappen | 15 aanwezigen

 

Na een klein (w)intermezzo vond op woensdag 11 februari de WDO Tombola activiteit plaats op de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Ongeveer vijftien knappe koppen kwamen bij elkaar om te discussiëren over een aantal grote sociale vraagstukken van de huidige tijd. Iedereen had individueel één of meerdere scherpe stellingen geformuleerd die gezamenlijk in een grabbeldoos werden gegooid. Vervolgens ging de doos in de rondte en barstten één voor één discussies los over de meest uiteenlopende onderwerpen.

 

De avond begon met een discussie over de repatriëring van kunst. Moeten kunstwerken waarvan aangetoond is dat ze in het verleden geroofd zijn terug verhuizen naar het land van oorsprong? Op voorhand lijkt repatriëring eenvoudig de juiste beslissing, maar in de discussie wisten sommigen een aantal belangrijke problemen aan het licht te brengen. Hoe is aan te tonen wie daadwerkelijk de rechtmatige eigenaar is? Hoe kan er gegarandeerd worden dat objecten goed bewaard kunnen blijven en, als dit bewezen is, hoe garandeer je een veilig transport?

 

Een andere interessante discussie richtte zich op het recht op euthanasie, in het bijzonder voor criminelen. Zou een crimineel met levenslang de keuze moeten hebben voor euthanasie? Hierover waren de meningen verdeeld. Tegenstanders vonden euthanasie een makkelijke uitweg en vroegen zich af waarom de doodstraf dan niet gewoon wordt ingevoerd. Voorstanders zagen naast het recht op eigen leven ook praktische voordelen: Hoe meer euthanasie, hoe minder gevangeniskosten.

Er werd afgesloten met een discussie over militaire interventies: Moeten militaire interventies de goedkeurig krijgen van een bevolking door middel van een referendum? Opmerkelijk om te zien dat er toch werd afgezien van een referendum, en dat in een groep met louter antropologen! Belangrijkste argumenten voor deze beslissing waren dat sommige militaire situaties te ingewikkeld zijn om door het volk te laten beslissen en dat militaire interventies vaak snel handelen vereisen en een referendum dit onmogelijk maakt.

 

Dit is slechts een kleine selectie van een zeer vruchtbare discussieavond die helaas afgebroken werd door het sluiten van de Faculteit. Zeer verrassend is dat aanwezigen blijkbaar zo meegesleept werden door de onderwerpen dat de versnaperingen na afloop amper aangetast waren. Dit betekent natuurlijk wel dat we voor de volgende activiteit nog een paar lekkere biertjes klaar hebben staan, tot dan!