Banner
Sprekers
- Sorry, no translation available -

Hier vind u een overzicht van de sprekers die een key-note lezing hebben gegeven tijdens het Symposium.

Symposium_sprekers_blok

 

 

ministadeProf. Dr. Ronald Stade is Professor of Peace and Conflict Studies, met een focus op antropologie, aan de Universiteit van Malmö, Zweden. Zijn onderzoek concentreert zich op culturele en politieke veranderingen op globaal en lokaal niveau. Zijn veldwerk vond plaats in Guam, Duitsland en Washington D.C. Tevens is hij voorzitter van PACSA (Peace and Conflict Studies in Anthropology), een officieel onderzoeksnetwerk van de European Association of Social Anthropologists. In deze hoedanigheid houdt hij zich bezig met een aantal vragen die wij tijdens ons symposium willen behandelen; moeten antropologen zich actief inzetten voor het beëindigen van conflicten en/of partij kiezen in een gewapend conflict?

   

  De referent van Prof. Dr. Stade was Prof. Dr. Peter Pels.

   

  minikeenanProf. Dr. Jeremy Keenan, verbonden aan de School of Oriental and African Studies (SOAS)  , London, als Professorial Research Associate, heeft zich gespecialiseerd op de politieke antropologie van Afrika. Zijn recente onderzoeksprojecten richten zich op de Sahara en Rwanda. Hij probeert in zijn onderzoek het sociaal-antropologische domein te verbinden met het domein van de politieke economie. Dit heeft hem van de nasleep van de Algerijnse onafhankelijkheidsstrijd naar de genocide in Rwanda gebracht, conflicten waarbij beide keren bijna één miljoen mensen werd gedood. Naast het verblijf in deze (voormalige) brandhaarden onderzocht hij hoe samenlevingen reageren op uitbuiting en onderdrukking, variërend van Zuid-Afrika tot Oost-Europa en de ‘War on Terror’ die na 9/11 begon.
  Zijn laatste publicaties gaan over de rol van de VS in Noord-Afrika en beschouwen de ‘War on Terror’ in relatie met nomadisme, marginalisatie, nieuw imperialisme, etniciteit en etnische conflicten, en ook met conflicten en opstand gerelateerd aan grondstoffen. In veel van zijn projecten zijn de Touareg volkeren van de Sahara-Sahel regio de belangrijkste groep van onderzoek, en dan met name hun recente opstanden in Niger en Mali. Hierover komt dit jaar een nieuw boek uit getiteld: "The Dark Sahara: America’s War on Terror in Africa" (Pluto Press).
  Het probleem van zijn eigen positionering ten opzichte van de gemarginaliseerde ‘rebellen’ groeperingen en de Algerijnse en Amerikaanse overheid was in zijn recente onderzoek uitermate belangrijk voor Prof. Keenan. Tijdens ons symposium bleek dat hij een sterke morele roeping ziet voor antropologen om in te grijpen in situaties van machtsmisbruik en misrepresentatie die daarmee samenhangt.

   

  De referent van Prof. Dr. Keenan was Dr. Ir. Gemma van der Haar.

   

  minibourgoisProf. Dr. Philippe Bourgois is Professor of Anthropology and Family and Community Medicine aan de Universiteit van Pennsylvania  , US. Hij is een international gerenommeerde antropoloog en heeft vooral bekendheid verworven met zijn boek: ‘'In search of respect: selling crack in El-Barrio”. Philippe Bourgois heeft uitgebreid veldwerk gedaan op meerdere onderwerpen en locaties, zoals veldwerk bij ‘Puerto Rican crack dealers, East Harlem’, ‘homeless heroin addicts in San Francisco’, ‘undocumented day laborers and former guerrilla fighters from El Salvador in the San Francisco Mission District en ‘Ngöbe banana workers in Bocas del Toro’. Prof. Bourgois is zeer bekend vanwege zijn theoretiseringen op het gebied verschillende soorten geweld. Gezien de controverses in zijn onderzoek, die voornamelijk in het veldwerk en aan de ethische grenzen van onderzoek doen liggen, vonden wij Philippe Bourgois meer dan uitstekend passen binnen het thema van ons symposium.

   

  De referent van Prof. Dr. Bourgois was Prof. Dr. Ton Robben.

   

  miniMetjeDrs. Metje Postma is antropoloog-filmmaker en werkt als docent aan de Universiteit van Leiden, Departement CA/OS  . De afgelopen 5 jaar heeft zij een etnografische studie gedaan naar een lokale hulporganisatie in Eritrea die medieert tussen een gemeenschap vluchtelingen die allen behoren tot de Rashaayda: een Arabische -overwegend nomadische- gemeenschap uit Oost Soedan . Zij onderzocht hoe wijzen van representatie van invloed zijn op het lot van deze gemeenschap. Representatie in de zin van hoe de groep gecategoriseerd wordt (Vluchtelingen/Rebellen/ Nomaden/ Smokkelaars), maar ook hoe politieke representatie en mediatie door tussenpersonen van invloed zijn op de toegang tot hulp. Welke vormen en stijlen van representatie worden ingezet voor verschillende groepen publiek? Een van de uitkomsten van haar onderzoek is een documentaire: Voices in the desert, the Rashaayda and Fuzum (70 min. 2005), over de bemiddeling de locale hulpverlener tussen de Rashaayda vluchtelingen en de hulporganisaties. Eerdere documentaires: Por que se van (59 min, 1985) ,Tara (50 min 2002, co-productie met Jet Homoet), Van Mannen en Merries (1998, 90 min). Recente publicatie: Reflecting Visual Ethnography: using the camera in anthropological research (2006, ed. samen met Peter I. Crawford).

   

  De referent van Drs. Postma was Dr. Karin Willemse  .

   

  minihutchinson Prof. Dr. Sharon Hutchinson (University of Winsconsin-Madison  , US) doet sinds 1980 onderzoek in Soedan. Haar onderzoek richtte zich op de door oorlog beïnvloedde processen van sociale en culturele verandering onder de Soedanese Nuer, de op één-na grootste etnische groep van Zuid-Soedan. Haar huidige onderzoeksgebieden zijn onder andere de antropologie van burgeroorlog en na-oorlogse wederopbouw, internationale humanitaire interventie en mensenrechten, door oorlog beïnvloedde volksbewegingen, na-oorlogse terugkeer en de lokale impact van internationale olieontwikkelingsactiviteiten in Soedan. Op het moment van het symposium werkte ze aan een boek over de ethische problematiek bij het doen van langdurig veldwerk in een oorlogsgebied.

   

  De referent van Prof. Dr. Hutchinson was Prof. Dr. Patricia Spyer  .

   

  minieriksen Prof. Dr. Thomas Hylland Eriksen werkt aan de Universiteit van Oslo   als Professor in de Sociale Antropologie. Deze bekende antropoloog is erg populair onder studenten en gaf vorig jaar ook een WDO-lezing. Eriksen heeft zich de afgelopen jaren veel bezig gehouden met onderwerpen als de politiek van identiteit, etniciteit, nationalisme en globalisering, vaak vanuit een vergelijkend perspectief. De etnografische focus lag hierbij meestal op Mauritius en Trinidad. Hij heeft verder veel (populair) wetenschappelijke artikelen en essays geschreven over ‘cultural complexity’ in Noorwegen. Op dit moment leidt hij een internationaal onderzoeksprogramma over dit onderwerp. Thomas Hylland Eriksen verzorgde de afsluitende lezing, waarbij hij een samenvatting gaf van de belangrijkste onderwerpen die tijdens het symposium zijn besproken. Tenslotte leidde hij de plenaire discussie waarin uitgebreid werd teruggekeken op de verschillende lezingen en die een WDO-waardige afsluiting van het Symposium vormde.