Banner
Lustrumsymposium WDO 2008

Het WDO bestond in 2008 80 jaar. Om dit te vieren organiseerden we op 27 en 28 november een tweedaags symposium. Voor dit symposium zijn academici uit binnen- en buitenland uitgenodigd om een lezing te geven, op een lezing te reageren of op andere manieren bij te dragen aan de (forum-) discussies.

De titel van het symposium was 'Anthropology and controversy: rethinking the position of the anthropologist through contested research'.

 

Klik in het menu rechts verder naar informatie over de sprekers, de abstracts, de foto's en de samenvattingen van de lezingen.

 

Sprekers

De key-notes, oftewel de centrale lezingen, werden gegeven door:

 

WDO_Symposium_Collage

 

De sprekers die wij uitgenodigd hebben zijn ingegaan op vragen die voor iedere antropoloog gelden, zowel in het veld als in de eigen samenleving en academische context. Vragen en reflecties die extra prangend worden in onderzoeken omringd door gevoeligheden. Zulke onderzoeken hebben deze sprekers zelf uitgevoerd en gepubliceerd, en zij konden dan ook uit de eerste hand voorbeelden geven en tips over hoe relaties vorm te geven met alle betrokken partijen.

 

Thema

We zijn op bovenstaand thema gekomen omdat het kijken naar controversieel onderzoek een aantal centrale uitdagingen van de antropologie sterk naar voren haalt.

Een antropoloog is, net als veel andere sociale wetenschappers, altijd bezig met zijn positie ten opzichte van de groepen die bij het onderzoek betrokken zijn. In elk onderzoek moet een houding gevonden worden ten opzichte van de groepen van onderzoek, maar ook bijvoobeeld t.o.v. internationale politieke instanties, multinationals, mede-academici en actiegroepen. Voorheen was men vaker gericht op één groep (bijv. 'inheemse volkeren'), maar nu wil men de standpunten van alle betrokkenen naar voren laten komen in het onderzoek.Front_programme

Bij controversieel onderzoek is het extra moeilijk om de verschillende visies te belichten, juist omdat de groepen die ermee te maken hebben moeite hebben met het onderwerp. Bij zulke omstreden onderzoeken komen reflecties op de praktische, methodologische en ethische vraagstukken dan ook duidelijk naar voren.

 

 

 

 

Foto's dag 1 (27 november)

Foto's dag 2 (28 november)