WDO Forum
Welkom Gast   [Registreer]  [Login]
Welkom   door  op 2009-08-25 02:30:23
 Onderwerp :stellingen.. 2012-12-09 17:20:40 
hulpzoekende

Gast
Forum : Stellingen en discussies
Onderwerp : stellingen

ik van mijn school een paar stellingen gekregen.
ik vraag me eraf wat jullie van de stellingen vinden. zijn jullie ervoor of er tegen en waarom ?

1. Buitenlanders moeten hun feesten in eigen land vieren, wij hebben onze feesten al
2. tweede paasdag kunnen we best inruilen voor het Suikerfeest.
3. leerlingen moeten naast de Nederlandse Religieuze feesten ook vrij krijgen voor hun eigen religieuze feesten krijgen.
4. leerlingen moeten naast de Nederlandse Culturele feesten ook vrij krijgen voor hun eigen Culturele feesten krijgen.
5. hoe zou een christelijke cultuur om kunnen/moeten/mogen gaan met de andere culturen, dus hoe bepaal je nu precies of jej jezelf niet te veel ruimte geeft en de ander wegcijfert of dat je te veel ruimte geeft en een ander wegcijfert
6. vroeger in de jaren 50 en 60 was Nederlander enorm verzuild. er waren 3 zuilen aanwezig, is er nu in Nederland een nieuwe verzuiling en ben je daar blij mee. zo niet wat zou je willen en kunne voorkomen

danku alvast !
 Onderwerp :Re:Re:Democratie is sowieso stom.. 2012-01-04 18:20:45 
ausyncfest

Gast
Forum : Stellingen en discussies
Onderwerp : Democratie is sowieso stom

cialis professional buy generic viagra order generic cialis buy levitra online viagra professional buy viagra soft order propecia
 Onderwerp :Re:Re:Democratie is sowieso stom.. 2011-12-09 15:00:29 
ferer

Gast
Forum : Stellingen en discussies
Onderwerp : Democratie is sowieso stom

Yo-ho! I find it!
buy generic viagra viagra online buying cialis online buy levitra online
 Onderwerp :Re:WRR rapport Ontwikkelingssamenwerking.. 2010-03-31 19:00:44 
Xyro
Forum : Ideëen voor WDO-avonden
Onderwerp : WRR rapport Ontwikkelingssamenwerking

Hey Aart,

Ik heb hem gelezen ja, voor mn werk nog wel (bij PUM). Het sluit goed aan op de discussie die op dit forum ook al gevoerd is mbt economische ontwikkeling vs democratie... Alhoewel het rapport meer een shift voorstelt van armoedebestrijding richting economische ontwikkeling..

Tis wel een dikke pil ja, maar beslist de moeite, zou volgens mij ook goed zijn als het op antropologie gebruikt wordt om de waarde vd studie aan te tonen (want veel argumentaties lijken verdacht veel op wat wij in collegezalen horen...)

Groet,

Hugo
 Onderwerp :Re:WRR rapport Ontwikkelingssamenwerking.. 2010-03-29 20:24:04 
Aart

Gast
Forum : Ideëen voor WDO-avonden
Onderwerp : WRR rapport Ontwikkelingssamenwerking

Heb jij het al gelezen, Hugo? Ik heb een vorige week gedownload, maar wat een pil, joh .. Maar hij werd mij inderdaad aangeraden en druppelsgewijs komt het rapport ook terug in de media, dus ik ben voor!
 Onderwerp :WRR rapport Ontwikkelingssamenwerking.. 2010-03-28 14:21:38 
Xyro
Forum : Ideëen voor WDO-avonden
Onderwerp : WRR rapport Ontwikkelingssamenwerking

Bonjour WDO-ers,

Idee voor een avond: een debat over het onlangs verschenen WRR rapport over ontwikkelingssamenwerking. Dit rapport gaat waarschijnlijk voor een groot deel de leidraad worden voor het nieuwe OS beleid en stelt een shift voor van armoedebestrijding naar economische ontwikkeling...

Goed rapport, sterke analyse, conclusies niet helemaal mee eens. Wel heel interessant: in de analyse komen heel veel dingen naar voren die wij tijdens antropologie behandelen. If ever you are tryin to find the relevance of anthropology, read that report :)

Groet,

Hugo
 Onderwerp :Re:Economische ontwikkeling boven democratie en mensenrechten.. 2010-02-21 16:31:15 
Aart

Gast
Forum : Stellingen en discussies
Onderwerp : Economische ontwikkeling boven democratie en mensenrechten

In een interessant opiniestuk van Roman Baatenburg de Jong, voormalig correspondent in Nairobi, gisteren in Trouw (Het comfortabele vangnet) wordt het 'gênante rentmeesterschap' dat de hulpindustrie in stand houdt besproken. Het stuk, dat in gaat op de kritiek uit het WRR-rapport zegt echter ook iets interessants over democratie in Afrika:

In tegenstelling tot Azië, zal verlichte dictatuur in Afrika niet werken. Wanneer ik de strekking van deze stelling iets chargeer, komt het er op neer dat Afrikanen door de ingewikkelde etnische samenstelling van hun staten altijd op stamgenoten zullen stemmen. Hierdoor kan er geen eenheidspartij in dienst van het algemeen belang ontstaan. Democratie is dus, hoe gebrekkig ook, inderdaad het minst slechte systeem voor Afrika.
 Onderwerp :Re:Economische ontwikkeling boven democratie en mensenrechten.. 2010-02-13 00:09:44 
Xyro
Forum : Stellingen en discussies
Onderwerp : Economische ontwikkeling boven democratie en mensenrechten

Tis wel interessant dat het onlangs verschenen WRR rapport over de Nederlandse Ontwikkelingssamenwerking erg kritisch is en stelt dat er meer moet worden gefocust op economische ontwikkeling... We zaten qua discussie dus wel op het goeie spoor :)

Een andere interessante discussie, die misschien niet helemaal in dit topic thuishoort, is een stelling die onlangs naar voren kwam in de ACP-EU summit: dat Eenheidsregeringen zoals in Kenia en Zimbabwe momenteel één van de grootste bedreigingen zijn voor 'de democratie.'
 Onderwerp :Re:Economische ontwikkeling boven democratie en mensenrechten.. 2010-02-12 21:18:56 
Aart

Gast
Forum : Stellingen en discussies
Onderwerp : Economische ontwikkeling boven democratie en mensenrechten

Ik weet het gewoon even niet meer ... Maar ik denk niet dat elk slecht voorbeeld mijn mening direct teniet doet. Hitler is ook democratisch aan de macht gekomen, om maar even een cliché te gebruiken (zie Godwin's law).
Ik denk nog steeds niet dat dictaturen (van een persoon, een groep of een partij) zaligmakend zijn. Wat ik wel denk, is dat ze een noodzakelijke stage in de ontwikkeling van een democratie vormen.
 Onderwerp :Re:Economische ontwikkeling boven democratie en mensenrechten.. 2010-01-31 13:07:41 
Jaap

Gast
Forum : Stellingen en discussies
Onderwerp : Economische ontwikkeling boven democratie en mensenrechten

Wil je je mening aanpassen nu je 'the State of Africa' uit hebt?

Of blijf je bij je punt?
 Onderwerp :Re:Stelling: De Nederlandse overheid moet feminisme niet actief uitdra.. 2010-01-05 12:53:45 
Aart

Gast
Forum : Advocaat van de Duivel
Onderwerp : Stelling: De Nederlandse overheid moet feminisme niet actief uitdragen

Onderwerp :Re:Stelling: De Nederlandse overheid moet feminisme niet actief uitdragen

Vandaag ergens achterin de NRC een artikel waarin een vrouwenquotum in topposities actief wordt verdedigd. 40%!
 Onderwerp :Re:Democratie is sowieso stom.. 2009-12-14 11:10:34 
Aart

Gast
Forum : Stellingen en discussies
Onderwerp : Democratie is sowieso stom

Weer een heel vet artikel, deze keer uit de NRC. Met plaatjes en opmaak: http://www.nrc.nl/digitaleeditie/NH/20091212___/2_004/article1.html.

Anders:

Tussen politiek leider en burger hoort een kloof te zijn

Politieke leiders moeten betere kwaliteiten hebben dan het volk dat ze vertegenwoordigen. Representatie is geen afspiegeling. Pleidooi voor aristocratie.

PAUL FRISSEN

Het kan verkeren: een jaar geleden bood Dirk Scheringa nog aan het land te redden als minister met volmachten. Bij de Algemene Beschouwingen was hoon Balkenendes deel: hij toonde geen leiderschap. De aanvankelijke glans van Obama’s presidentschap verdoft. Zijn er geen echte leiders meer? Pleidooien voor leiderschap en daadkracht in de politiek vallen vaak te beluisteren. In de Amerikaanse politieke cultuur was dat altijd al het geval, maar in Nederland is het de laatste jaren een veel gezongen wijs. Kennelijk vragen onzekere tijden om de zekerheid van de man – die worden immers meestal bedoeld – die visionair de weg wijst naar een stip op de horizon, terwijl hij onderweg de ene na de andere krachtige beslissing neemt. De ongemakkelijkheid die ons voorheen steeds bekroop, lijkt voorbij. Toch worden zelden historische voorbeelden genoemd. Een enkele CDA’er van antirevolutionairen huize droomt nog wel van Kuyper en Colijn, maar zal de dictatoriale trekken van hun leiderschap toch liever vergeten. Bij sociaal-democraten is veel heimwee naar Drees en Den Uyl, maar niet naar de burgerlijkheid van de eerste en zeker niet naar de wereldomspannende idealen en de diepe overtuiging van het eigen gelijk van de laatste. En de liberalen zijn weliswaar heel personalistisch, maar herinneren zich vooral Bolkestein. Over de extreme linkerkant en de extreme rechterkant zwijg ik maar. Daar zal de herinnering vooral een pijnlijke zijn.

Pleidooien voor leiderschap zijn in mijn opvatting vooral dubieus. Vaak vallen ze te vernemen uit de mond van grijsgepakte heren die eerder opvallen door hun mediocriteit dan door hun inspirerende uitstraling. Bovendien heeft de democratie een ander niveau van complexiteit dan de gemiddelde winst- en verliesrekening van een bedrijf, dat vaak aan de politiek ten voorbeeld wordt gesteld. Dat is des te opmerkelijker nu het leiderschap in die kringen zulke zware tijden meemaakt. De democratie verschaft geen brevet voor machtsuitoefening naar eigen inzicht. Het is een misverstand te denken dat wie de verkiezingen wint, per definitie gelijk heeft. Nog afgezien van het feit dat de grootste partij niet vanzelfsprekend een kabinet gaat leiden, is een verkiezing altijd in de eerste plaats een overwinning van de democratie. En de democratie gaat eerst en vooral over wat ons verdeeld houdt, over onze onenigheid. Een democratie zou onmiddellijk zinloos worden als we het eens zouden zijn. Democratie gaat, met andere woorden, meer over de bescherming van minderheden dan over de vorming van meerderheden.

Helemaal dubieus is de claim dat leiderschap de kloof tussen politiek en burger kan overbruggen. Dubbelzinnige uitdrukking daarvan is het populisme. Dat zegt dat de betekenis van democratie de heerschappij van het volk, vaak met het woord ‘eigen’ meer of minder expliciet ervoor, is. Voor die heerschappij van het volk is een leider nodig, die de stem des volks is. In een recent essay over populisme zegt socioloog Anton Zijderveld het mooi: de ‘vox populi’ heeft een ‘vox dei’ nodig. Ongewild bevestigt de populistische leider daarmee de grote afstand tussen leider en volk. Terwijl Fortuyn zich daarvan nog bewust was en ook niets naliet om die afstand in stijl te benadrukken, lijkt Wilders vooral vertolker te willen zijn van het volkse oordeel, dat meestal ook gezond wordt genoemd. Vandaar ook zijn permanente oorlog met de elite.

Het populisme streeft naar een onmogelijke onmiddellijkheid. Het zegt dat de wil van het volk glashelder is, maar voortdurend wordt vertroebeld door een elite, die zelfs het bestaan van dé Nederlander ontkent. Voor de populist hoort wie zich aan de meerderheid aanpast bij het volk, wie onze waarden deelt en wie trots is op onze geschiedenis. Wie dat niet aanvaardt, wordt buitengesloten Het populisme wil de verdeeldheid opheffen, omdat het pluraliteit verafschuwt. Het voorziet de vrijheid van een enkelvoudig uitroepteken en reserveert deze voor het volk, wiens mythische eenheid door de leider wordt vertolkt. Het plaatst cultuurgemeenschap voor politieke gemeenschap en is daarom anti-politiek en dus gevaarlijk.

Kern van een politieke gemeenschap is dat deze via vertegenwoordiging tot stand komt. Wie ertoe behoort is een politieke keuze; geen kwestie van geboorte, afstamming of gedeelde waarden. De politieke gemeenschap bestaat juist omdát onze waarden verschillend zijn. Het volk is geen eenheid, maar fundamenteel verdeeld. Juist zijn verdeeldheid beschermen we in de democratie, waarin we het – gelukkig – nooit eens hoeven te worden. We sluiten compromissen die de onenigheid draaglijk maken. Dat is ook altijd de kern van de verzuiling geweest. Het volk was religieus en levensbeschouwelijk ten diepste verdeeld. Beeldenstormen, schuilkerken en processieverboden laten zien dat het Nederlandse zelfbeeld van de tolerante natie altijd al vals was. De verzuiling was daarom een overeenstemming tussen elites om aan de levensbeschouwelijke verdeeldheid ruim baan te geven onder het dak van een kleine Staat die deze verdeeldheid beschermde en een burgeroorlog voorkwam. In Nederland geen Oranjemarsen. Dat wisten verstandige leiders als Drees (PvdA), Romme (KVP) en Schouten (ARP). Zij waren principieel en pragmatisch tegelijk.

De politieke democratie representeert maatschappelijke pluraliteit. Representatie is echter geen afspiegeling. Dan zou statistiek volstaan. Alle democratie is representatie, zelfs de directe. Democratie valt niet samen met de samenleving. Niet alles is politiek. Dat was ook altijd de fundamentele breuk tussen christen-democraten en liberalen enerzijds en sociaal-democraten en socialisten anderzijds. Van Agt kon Den Uyl hels krijgen met zijn relativering van het belang van de politiek. Dat vond ik toen al van wijsheid getuigen. Nog steeds laat links leiderschap het belang van de collectiviteit prevaleren boven het belang van de individuele burger en zijn verbanden. Halsema (GroenLinks) en Pechtold (D66) zijn in dit verband liberale uitzonderingen. En ook bij de VVD valt dit geluid nog wel eens te beluisteren.

Tussen politiek en burger hoort een kloof te bestaan. Sterker nog, als we de vrijheid koesteren, moeten we tegen de politiek worden beschermd. Een serieuze inperking van de staatsmacht is daarom noodzakelijk. Dat doet de democratie door de minderheid te beschermen. Dat doet de rechtsstaat door alle politiek aan recht te binden. De verhoudingen in een samenleving moeten ordentelijk zijn, met checks and balances en macht en tegenmacht. Bescherming van minderheden is een democratische kernwaarde. Dat vraagt om distantie en distinctie, om zelfbeperking en zelfbeheersing.

Precies daarom zijn elites, hoe problematisch ze ook zijn, noodzakelijk. De bescherming van minderheden, de vitaliteit van de democratie, de veerkracht van een samenleving: zonder een elite die zich daarom bekreunt zijn het zeer kwetsbare idealen. Dat vraagt echter om een geheel ander soort leiderschap dan doorgaans wordt bepleit. De zware verantwoordelijkheid van de politieke en bestuurlijke macht schept verplichtingen, zoals in noblesse oblige. Machthebbers moeten deugdzaam zijn, zei Aristoteles al. Deugdzaamheid heeft niets met spruitjeslucht en middelmatigheid te maken. Deugdzaamheid gaat over voortreffelijkheid en excellentie.

Daarom pleit ik voor aristocratische politiek. Dat is een politiek die aanvaardt dat verantwoordelijkheid verplichtingen schept. Dat is een politiek die zichzelf weet te matigen. Het geweldsmonopolie van de Staat maakt politieke macht gevaarlijk. De totalitaire verleiding ligt voortdurend op de loer. Toevallige machthebbers – en machthebbers zijn altijd toevallig – kunnen de verantwoordelijkheid van het ambt verwarren met de toevalligheid van hun opinies. Ze kunnen een al te sterk geloof in de maakbaarheid van maatschappelijke verhoudingen hebben, ook en juist als idealisme hen inspireert. Dat zien we op dit moment zo treffend bij het optreden van burgemeesters. Ze zijn idealistisch, ze zijn verbonden met hun stad, ze zien de noden van grootstedelijkheid. Dat leidt al snel tot een pleidooi voor verruimde bevoegdheden, zelfs uit de mond van een verstandige bestuurder als Cohen. Wie in al te veel risicodossiers voorkomt, krijgt de interventieteams van eerst Opstelten en nu Aboutaleb op bezoek. Vreeman ontwikkelde zich zelfs tot pleitbezorger voor shopping mall en volkstheater.

Ik verwacht van machthebbers in het politieke domein meer afstand, meer distinctie. Het gaat om de volgende deugden:

Prudentia. Machthebbers moeten met kennis en inzicht handelen en rekening houden met omstandigheden, belangen van anderen en eigenbelang. Hun handelen moet voortvarend zijn als de belangen van de Staat erom vragen, maar tegelijk voorzichtig om de belangen van burgers niet te schaden. Prudentia lijkt op ‘staatsmanschap’, het is niet de wijsheid van de filosoof-koning en evenmin het niet door intellectuele kwaliteiten gehinderde ‘gezonde verstand’. Goede voorbeelden zijn Den Uyls optreden in de Lockheed-affaire en Kohls volharding bij de Duitse hereniging. Slechte voorbeelden geven Berlusconi in zijn bejegening van de rechterlijke macht en Nederlandse Kamerleden met hun veroordeling van rechterlijke uitspraken.

Proportionaliteit. De inzet van het geweldsmonopolie moet altijd proportioneel zijn. Het doel moet de middelen kunnen heiligen. Alleen als het voortbestaan van het geweldsmonopolie zelf of de vrijheid van de burgers en de democratie in het geding zijn, is de inzet ervan compromisloos. Goed voorbeeld is gemiddeld genomen het optreden van de Nederlandse politie bij verstoringen van de openbare orde. Slecht voorbeeld is het jarenlange tolereren van kraken, waarbij aan de ene groep burgers geweld tegen eigendom van andere burgers werd toegestaan.

Bescheidenheid. De totalitaire verleiding moet worden weerstaan. Dat vraagt om ambitieuze bescheidenheid. De politiek moet weet hebben van de tragiek van de onbedoelde gevolgen. Grote terughoudendheid is geboden. Van politieke machthebbers mag bezonnenheid en bezonkenheid worden verwacht. Goed voorbeeld is de terughoudendheid die SGP-leider Van der Vlies vraagt van de Nederlandse Staat. Slecht voorbeeld is de maakbaarheidsdroom die vrijwel de gehele politieke klasse momenteel in de greep heeft.

Oordeelsvermogen. De wereld is ingewikkeld, ongekend en onvoorspelbaar. Oordeelsvermogen is de kwaliteit om in handelen en beslissen recht te doen aan complexiteit en nooit te simplificeren. Dat hoeft niet tot verlamming te leiden, als ook de vaardigheid er is om maatschappelijke veerkracht te herkennen. Intellectuele kwaliteiten zijn nodig, maar ook wikken en beschikken, en altijd voorlopige waarheidsvinding. Machtsuitoefening vraagt om voorbehouden, omdat vergissen steeds mogelijk is. Goed voorbeeld is het voorstel van Femke Halsema om constitutionele toetsing mogelijk te maken. Slecht voorbeeld is het rapport over de Schipholbrand van de Onderzoeksraad van Pieter van Vollenhoven die causaliteiten suggereert die nooit zo gesuggereerd mogen worden.

Tolerantie. Politiek moet het ondraaglijke, het verschil dat schuurt, verdragen. Politiek gaat over strijd en conflict. De tegenstander heeft onaanvaardbare en verwerpelijke opvattingen. Politiek heeft daarom een dubbele taak: tolerantie mogelijk maken door verschillen te beschermen en deze te representeren. Die deugd ligt besloten in Cohens wens ‘de boel bij elkaar te houden’. Diezelfde Cohen geeft ook het slechte voorbeeld door een ‘liberale’ moskee te steunen.

Kosmopolitisme. Aanvaarding van de wereld in zijn gebrokenheid en verschillen is uitgangspunt voor politiek handelen. Politiek en cultuur vallen niet samen. Identiteit is meervoudig. Dit betekent dat machthebbers kosmopolitisch moeten zijn. De rechtsstaat behandelt ons gelijk in al onze verschillen, die ons weer tegen de Staat beschermen. Dat is geen arrogant multiculturalisme: deze deugd geldt voor machthebbers, niet noodzakelijkerwijze voor burgers. Die mogen hun cultuurgemeenschap superieur achten. Een goed voorbeeld geeft minister Van der Laan (Integratie, PvdA) wanneer hij aarzelt over etnische registratie. Een slecht voorbeeld geeft Verdonk wanneer zij Sinterklaas tot Hollands cultuurgoed verklaart, terwijl in sommige streken van Nederland de intocht van Sinterklaas en het houden van processies tot in de jaren 70 van de vorige eeuw verboden waren.

De positie van de politieke machthebber is geen zaak van vastliggende verdiensten of kwaliteiten. De machtspositie moet in een democratisch proces worden verdiend. Dit proces bepaalt wie de ‘aristoi’ zijn. Machtsposities zijn een geschenk van de kiezer. Wat geschonken wordt, is de zware verantwoordelijkheid van het politieke ambt. Het is een groot geschenk, dat alleen aan de besten kan worden toevertrouwd. Wie de besten zijn, is de uitkomst van het democratisch oordeel. Er mag van de gekozenen voortreffelijkheid in machtsuitoefening worden gevraagd die niet naar believen en zonder enige beperking kan plaatsvinden.

Aristocratische politiek vraagt om elegantie en hoffelijkheid. Niet die van de gepoederde pruik of de hoofse galanterie, maar die van de gevoeligheid voor het verschil, de behoedzaamheid in de inzet van de monopolies en de voorkomendheid in de bescherming van vrijheidsrechten. Politieke machtsdragers dienen waarden van democratie en rechtstatelijkheid uit te dragen. Dat sluit scherp debat en het hekelen van ministers niet uit. Een minister ‘knettergek’ noemen is weliswaar rauw, maar niet buiten de orde, Brinkmans belediging van een deel van het koninkrijk wel.

Maar aristocratische politiek blijft politiek. Het gaat om strijd en onenigheid. De representatie van deze onenigheid maakt de kloof onvermijdelijk. Bemiddeling en afstand zijn nodig. Minderheden verdienen bescherming. Ook dat is aristocratische politiek.

Als machthebbers onvermijdelijk en noodzakelijk zijn, zullen ze voortreffelijk moeten handelen. Als representatie tegenover de schrille klanken van het populisme staat, zal de macht gebonden moeten zijn. Als de vrijheid van de burger de belangrijkste opgave van machtenscheiding is, zullen machthebbers van maatvoering moeten weten. Als de Staat een democratische rechtsstaat is, kunnen machthebbers niet anders dan verdraagzaam zijn. Dat is de noodzaak en de mogelijkheid van aristocratische politiek. Omdat gevaar verplicht.
 Onderwerp :Re:Minaretten zijn terecht afgewezen in het Zwitserse referendum.. 2009-12-03 12:17:54 
Reinout
 
Forum : Stellingen en discussies
Onderwerp : Minaretten zijn terecht afgewezen in het Zwitserse referendum

Allereerst: volgens mij leven we in tijden van sociale hypochondrie*, zie Willem van Schinkel (mijn grote vraag is alleen hoe deze nogal meta-analytische vaststelling terug te vertalen naar maatschappijtherapeutische concrete aanpak van dit probleem). Dit is het zoveelste signaal van de koortsige staat waarin zo langzamerhand hele delen van Europa zich bevinden en vooral het zoveelste signaal aan grote groepen wereldburgers die zich op wat voor manier ook verbonden voelen met de Islam dat er frictie tussen 'beschavingen' plaatsvindt.

Ten tweede: voor mij is democratie ook bij uitstek het beschermen van minderheden en 'andere' geluiden in een samenleving, en voor mij is de publieke ruimte niet persé 'seculier=neutraal' (PVV, Verdonk, VVD) en ook niet christelijk (SGP) maar vooral ook een uitdrukking van de verschillende groepen waarmee we SAMEN leven.

Ten derde: vrijheid van levensovertuiging en religie is een mensenrecht, en terecht, en dat dienen we met zijn allen te handhaven, totdat het significant ten koste gaat van een ander mensenrecht. Dus ook een symbolische inperking hiervan is in mijn ogen ongrondwettelijk.

Ten vierde: mijn positieve houding tegenover het schijnbaar zo mooie systeem van directe democratie is, hoe cynisch ook, toch wat aan het wijzigen, want elke keer blijkt weer dat zo'n referendum niet gaat over de vraag die op het papier staat, maar over hele werelden van betekenis en sociale verhoudingen.

---
*hy·po·chon·drie [hiepoogondrie] de; v neiging om ten onrechte te denken dat men allerlei ziektes heeft (vandale.nl)
.
WDO WebMASTER
 Onderwerp :Minaretten zijn terecht afgewezen in het Zwitserse referendum.. 2009-12-03 10:37:00 
Jaap

Gast
Forum : Stellingen en discussies
Onderwerp : Minaretten zijn terecht afgewezen in het Zwitserse referendum

Of in Nederland:
"De Tweede Kamer heeft dinsdag een motie van de SGP over ,,terughoudendheid ten aanzien van opvallende schotelantennes, het laten horen van islamitische gebedsoproepen en het bouwen van grote moskeeën en minaretten'', afgewezen." bron: http://www.depers.nl/binnenland/357461/Minaret-motie-SGP-verworpen.html

Ik ga nu werken, maar ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden :D
 Onderwerp :Re:Democratie is sowieso stom.. 2009-12-01 20:17:45 
Aart

Gast
Forum : Stellingen en discussies
Onderwerp : Democratie is sowieso stom

Dan is GroenLinks zeer goed bezig. Tofik Dibi werd zaterdag in de Trouw geïnterviewd. Hij zei daar onder andere: 'de kloof tussen burger en politiek mag best wat breder' en 'als zeventig procent van de mensen iets wil, betekent dat nog niet dat het goed is'. Je mag het arrogant noemen, maar ik vind het een van de eerste goede voorbeelden van niet-populistische politiek: overtuigd en in dienst van idealen in plaats van in dienst van de burger.

http://www.trouw.nl/nieuws/politiek/article2926739.ece/Kamerlid_Tofik_Dibi__De_term_links_drukt_te_zwaar_op_partij_.html
 Onderwerp :Re:Democratie is sowieso stom.. 2009-11-29 18:50:34 
Xyro
Forum : Stellingen en discussies
Onderwerp : Democratie is sowieso stom

Hoe zou die Europese President dan gekozen moeten worden? Door alle Europeanen? Dan vrees ik toch echt dat we niet de meest capabele president gaan krijgen... Ik heb helaas niet zo veel vertrouwen meer in mijn medestemmers (be it Dutch or European), zie het voorbeeld van onze Zwitserse vrienden die zich gewoon uitspreken voor een minaret verbod!

Femke Halsema had gister in Nova een goed punt dat teveel politici zich tegenwoordig vooral bezig houden met korte termijn problemen/acties en te weinig met lange termijn visie. Dit omdat lange termijn visie te moeilijk verkoopbaar is aan stemmers... Ik ben bang dat we een beetje zijn doorgeslagen in de eis dat politici Jip en Janneke taal moeten spreken, bring back the grijze muizen zou ik zeggen :)

Soms hoor je wel eens 'bread before vote', ik ben het daar wel mee eens. Ik pleit niet per se voor een bepaald model, maar als er iemand aan de macht is die aantoonbaar goed functioneert, kan ik er vrede mee hebben dat er geen democratisch model is zoals veel Westerse luitjes dat zouden willen zien...
 Onderwerp :Re:Democratie is sowieso stom.. 2009-11-27 15:14:11 
Wout

Gast
Forum : Stellingen en discussies
Onderwerp : Democratie is sowieso stom

Tot op zekere hoogte ben ik het eens met je betoog. De democratie zoals jij die beschrijft heeft zeker een aantal zwakke kanten, die jij te kennen geeft. Echter, het blijft mijns inziens het beste alternatief. Zonder het democratische model zal de macht bij een beperkte hoeveelheid actoren komen te liggen en daardoor altijd corrumperen, zoals de geschiedenis ons leert. Verkiezingen in het algemeen hebben dus een controlerende functie, en zijn dus van essentieel belang. Dat de 'president' van Europa niet gekozen wordt is dan ook een hele slechte zaak. Niemand weet hoe het proces is verlopen, compleet ontransparant en ongeloofwaardig. Hoe kan dit een goede manier zijn?
 Onderwerp :Re:Stelling: Cultuur verklaart de verschillen in deelname aan criminal.. 2009-11-25 18:47:47 
Aart

Gast
Forum : Advocaat van de Duivel
Onderwerp : Stelling: Cultuur verklaart de verschillen in deelname aan criminaliteit van allochtonen

Onderwerp :Re:Stelling: Cultuur verklaart de verschillen in deelname aan criminaliteit van allochtonen

Aan de hand van de discussie op de WDO-avond op dinsdag 24 november 2009 kwamen er een aantal nieuwe inzichten, opvallende uitspraken en kritiekpunten naar voren. Zo is een van de eerste dingen die antropologen opvallen bij de stelling het woordje ‘cultuur’. Het bleek door de hele discussie heen erg belangrijk een eenduidige definitie van ‘cultuur’ te hebben. Zelf ben ik uitgegaan van ‘cultuur’ als inwisselbaar voor ‘etniciteit’. De ‘Marokkaanse cultuur’ past dan dus bij allen die een Marokkaanse geboorte, een Marokkaans paspoort, een Marokkaanse ouder of een Marokkaanse grootouder hebben. Ik werd er op gewezen dat sociaal-economische omstandigheden ook onderdeel kunnen uitmaken van cultuur, waarmee jongens van Marokkaanse afkomst in Rotterdam-Zuid inderdaad crimineel zijn door hun cultuur, welke echter niet dezelfde cultuur is als de cultuur van een Marokkaanse vrouw in de top van de Zuidas. De opmerking dat ‘iedereen in Marokko dan wel crimineel zou zijn’ sluit hier enigszins op aan en laat zien dat cultuur alleen, wat dat dan ook moge zijn, nooit afdoende van gedrag kan verklaren.
Echter, wanneer het bij sommigen goed gaat, betekent dat, dat cultuur het niet meer kan verklaren wanneer het bij anderen slecht gaat? Bovendien moeten we niet vergeten dat mensen zich wel degelijk identificeren met cultuur. Is het dan niet arrogant om te zeggen, dat zij zich verbonden voelen, met iets wat helemaal niet bestaat? Er bestond overeenstemming over het idee dat individuen wel degelijk worden beïnvloed door hun cultuur, in de zin van hun achtergrond, geboorteplaats, woonplaats, sociaaleconomische situatie, opvoeding, religie en taal. Migranten komen in de zin vaak terecht ‘tussen twee culturen’, waarmee er weer een nieuwe identiteit ontstaat, beïnvloedt door een ‘hybride’ of ‘third chair’. In het licht hiervan zie ik ook het herdefiniëren van de islam door jonge moslims. Sommige aanwezigen meenden dat de problemen met allochtone jongeren zelfs moeten worden verklaard door de verwarring die deze hybride veroorzaakt. Het is dan geen Marokkaans, maar een Nederlands-Marokkaans probleem, net zo goed beïnvloed door de Nederlandse samenleving en cultuur.
Bovendien zouden we in Nederland te veel geobsedeerd zijn door statistieken en zouden we alles in hokjes en categorieën willen onderbrengen, ook wanneer dit geen hout snijdt. De stelling en de ondersteunende cijfer klinken nogal makkelijk, misschien te makkelijk. Met de voorbeelden van de tweede en derde generatie Marokkanen, de verder gevorderde integratie van criminelen en met name het voorbeeld van de werkloze, blanke Amerikanen heb ik laten zien, dat op het eerste gezicht evidente verbanden, vaak veel ingewikkelder in elkaar zitten. Wat een causaal verband lijkt, is dit nog niet!
Over mijn these dat er meer en gerichter beleid moet worden gevoerd op etniciteit, werd naar mijn mening nogal krampachtig gereageerd. Het zou bijvoorbeeld stigmatiserend werken en discriminatie in stand houden. In de VS zouden racial profiles racisme in de hand hebben gewerkt en stereotypen hebben benadrukt. Maar is het niet arrogant deze jongens gerichte hulp en oplossingen voor hun problemen te ontzeggen en ze in hun sop te laten gaarkoken? Voorkomen is altijd beter dan genezen! Bovendien moeten oplossingen niet worden vooruitgeschoven in de angst gevoelige snaren te raken. Later kwam echter wel naar voren dat er op lokaal niveau (dat moet een antropoloog aanspreken) waarschijnlijk al rekening wordt gehouden met etniciteit bij de bestrijding van problemen, bijvoorbeeld door politieagenten. Zelfs als het niet zo genoemd mag worden. Gericht beleid zou zelfs door antropologen kunnen worden uitgestippeld!
Aan het eind van de discussie heb ik uiteen gezet hoe cultuur in deze stelling wordt gebruikt als een containerbegrip, waarbij zaken die totaal niet met elkaar te maken hebben, wel met elkaar verbonden worden. Kransenvoetbal op Dodenherdenking, bedreiging van buschauffeurs in Gouda, schooluitval, de moord op Theo van Gogh, eerwraak, zware criminaliteit en zelfs de aanslagen van 11 september 2001 worden voor het gemak allemaal op één hoop geveegd, omdat het allemaal betrekking heeft op Marokkanen of moslims. Dit is het gevolg van een essentialistisch cultuurbegrip, waarin al het gedrag van Marokkanen verklaarbaar moet zijn door hun cultuur en waarin bovenstaande dus allemaal moeten worden verenigd. De werkelijkheid is echter niet zo simpel.
 Onderwerp :Re:Stelling: Cultuur verklaart de verschillen in deelname aan criminal.. 2009-11-25 18:46:39 
Aart

Gast
Forum : Advocaat van de Duivel
Onderwerp : Stelling: Cultuur verklaart de verschillen in deelname aan criminaliteit van allochtonen

Onderwerp :Re:Stelling: Cultuur verklaart de verschillen in deelname aan criminaliteit van allochtonen

D: Niet alleen de statistieken, maar ook de gevangenissen puilen uit van de allochtonen. Nieuwe Nederlanders zijn crimineler. 37,5% van de geregistreerde verdachten is van allochtone afkomst. Hun aandeel is hiermee bijna vier keer zo groot als je op grond van hun aandeel in de Nederlandse bevolking zou verwachten. Tien procent van de Antillianen en Marokkanen is in aanraking geweest met de politie, tegen een gemiddelde van twee procent. Antillianen zijn zes keer vaker verdacht dan te verwachten op grond van hun aandeel in de bevolking; Marokkanen vijf keer, Surinamers 3,5 keer en Turken 2,5 keer zoveel. Autochtone verdachten komen 0,8 keer zoveel voor als verwacht, minder dus. Van alle in Nederland aanwezige Antillianen is 8,4% in aanraking met justitie geweest. In jeugdinrichtingen is 29 procent Marokkaan, 11 procent Surinamer, 6 procent Turk en vijf procent Antilliaan. Een minderheid van 49 procent wordt gevormd door autochtonen. Hun cultuur verklaart deze cijfers. Cultuurspecifiek beleid, zoals de Antillianendatabase, is nodig om de misdaad op te lossen.

P: Allochtonen zijn oververtegenwoordigd in lagere sociaaleconomische klassen en er zijn meer allochtone jongeren en die plegen vaker criminaliteit.
D: Al in 1971 lieten de criminologen Buikhuisen en Timmerman zien dat Zuid-Molukse jongeren meer en andersoortige delicten dan autochtone jongeren pleegden. In 1975 toonden Van Amersfoort en Biervliet hetzelfde aan voor Surinamers. Allochtone groepen lijken zich te specialiseren. Zo plegen Antillianen meer geweldsdelicten, plegen Marokkanen meer vermogensdelicten en zijn Turken oververtegenwoordigd in de georganiseerde misdaad. Antropologisch onderzoek in Rotterdam-Zuid, dus onder dezelfde sociaal-economische omstandigheden, bevestigde dit beeld. Minderheden die dezelfde aan dezelfde taalachterstand, werkloosheid en discriminatie onderhevig zijn.

P: Hoe verklaar jij dit dan?
D: In 1995 verklaart de criminoloog Van Bovenkerk dat de hoge deelname van Turkse mannen in de georganiseerde misdaad verband houdt met de grote mate van collectiviteit in de Turkse cultuur. Ook criminaliteit bij andere etnische groepen is te verklaren door hun cultuur.
In Rotterdam werd in de periode 1990-1994 14,8% van de delicten gepleegd door tienermarokkanen, die maar 3,1% van de bevolking uitmaken. Deze cijfers vallen op in vergelijking met de criminaliteitscijfers van Turkse jongeren (5,9% tegenover 5,1% van de bevolking) en Nederlanders (51,4% tegenover 61,8% van de bevolking). Bovendien blijken Marokkanen opvallend vroeg in aanraking met de politie te komen, vaak al voor hun dertiende verjaardag. Onderzoek (Van Gemert 1999: ‘Ieder voor zich’) laat zien dat niet de islam, maar hun berberachtergrond Marokkaanse jongens extreem individualistisch en extreem wantrouwig tegenover regels en gezag maakt. Hierdoor zijn ze contant geneigd de grenzen van het toelaatbare op te zoeken. De grote schaarste in het onvruchtbare Rifgebergte leidde tot een competitieve samenleving, met een grote nadruk op eer. Het is ieder voor zich, anders ga je er aan. Huizen worden hier net buiten schootsafstand gebouwd en de enige wet, is de wet van de jungle. Jaloezie en overtreding van de regels worden aangemoedigd, omdat alleen de meest succesvolle mannen zich weten hand te haven. Trots en minachting van het gezag vinden hun wortels in de discriminatie door de Arabieren. Deze houding kenmerkt ook hun opvoeding, waarin berberjongens al van heel vroeg zeer vrij worden gelaten. Jongens die betrapt worden in hun overtredingen, worden zwaar gestraft, maar wanneer je niet betrapt wordt, is er ook geen gevolg. Goed gedrag wordt niet beloond. Dit moedigt wantrouwen en stiekemheid aan. In plaats van individuele verantwoordelijkheid komt wantrouwen tegenover buitenstaanders. Voortijdig schoolverlaten, werkloosheid, criminaliteit en uitsluiting zijn het gevolg. Het verschil in opvoeding verklaart ook het verschil succes van Marokkaanse jongens en meisjes. De meisjes, die juist niet vrij worden gelaten, doen het veel beter op school en op de arbeidsmarkt.
Onderzoek (Van San 1998: ‘Stelen en steken’) laat zien dat Antilliaanse jongens én meisjes weinig morele bezwaren tegen het plegen van misdaden hebben. De Caribische cultuur van eenoudergezinnen kent weinig opvoedende correctie. Waar vaders afwezig zijn heeft de moeder een spilfunctie. Het blijkt echter dat zij veel vormen van crimineel gedrag niet veroordeeld en dat zij zelfs geweld (wanneer dit eergevoel en mannelijkheid uitstraalt) vergoelijkt. Het is dan ook niet raar dat Antilliaanse jongens en meisjes in deze matrifocale cultuur oververtegenwoordigd zijn bij geweldsdelicten als bedreiging en mishandeling. Recent onderzoek van het ministerie van justitie laat zien dat Marokkaanse jongens het criminineelst zijn rond hun twintigste levensjaar. Daarna stichten ze een gezin en stoppen ze met hun boevenbestaan. Bij Antilianen vlakt de criminaliteitscurve veel minder af na hun twintigste. Dat heeft te maken met culturele verschillen: Antillianen kennen geen gezinscultuur.

D: Het is belangrijk in te zien dat individuen gelijk zijn, maar culturen niet. Het ingebakken wantrouwen van de berbercultuur en de goedkeuring van geweld in de Antillen zijn verwerpelijk en bevorderen criminaliteit. Morele superioriteit van een westerse cultuur die deze elementen afwijst en onderkent, is dan ook niet meer dan logisch. Succesvol verblijf van andere culturen in Nederland is dan ook alleen mogelijk wanneer zij bepaalde elementen van hun cultuur opgeven of aanpassen. Het is juist arrogant en neerbuigend om berbers en Antillianen de mogelijkheid te ontzeggen zich van deze problematische cultuurelementen te ontdoen en ze in hun eigen sop van criminaliteit, werkloosheid en onderontwikkeling te laten gaarkoken. Dit is geen teken van tolerantie, maar van onverschilligheid.

Weerlegging:
W: Het verklaren van gedrag door middel van cultuur (cultuurdeterminisme) is een versimpeling van de werkelijkheid. Cultuur is alleen verklarend als het essentialistisch, eenvormig en gepolariseerd is. De versimpeling gaat uit van dichotomieën als traditioneel-modern, vroom-seculier, patriarchaal-vrijgevochten, collectivistisch-individualistisch en ook ratio tegenover cultuur. Dat wil zeggen: een vrouw die slachtoffer wordt van eerwraak moet én moslima én traditioneel én gehoofddoekt én analfabeet zijn. In de praktijk komt dit echter niet voor. Het getuigt van minachting om er vanuit te gaan dat de gelovige kleuterjuf achterlijk is. Een essentialistisch cultuurbegrip verklaart niet waarom een gehoofddoekt meisje aan de universiteit studeert en waarom een verwesterde vrouw slachtoffer wordt van eerwraak. Ook het multiculturalisme gaat uit van essentialistische culturen, maar zo worden individuele identiteiten ontkend. Er is zoveel meer dat gedrag en identiteit bepaald: opvoeding, opleiding, werk, inkomen, woonplaats, omgeving.

W: Vaak wordt er gewezen op het teruggrijpen van allochtonen op de cultuur uit hun land van herkomst. Is dit echter wel zo? De islam van jonge Marokkanen heeft helemaal niets te maken met de islam van hun ouders, maar is geïnspireerd door Saoedisch salafisme. De op het eerste gezicht ‘Marokkaanse’ cultuur, blijkt dus ‘nieuw’ en door Nederland beïnvloed te zijn.

D: Ingeburgerde allochtonen zijn vaak schone schijn. De zogenaamde tolerantie houdt op wanneer hun dochters seks voor het huwelijk hebben. Het probleem wordt in stand gehouden door gezinshereniging en gearrangeerde importhuwelijken uit de bergen van Marokko en Anatolië.
W: Allochtonen van de tweede generatie zijn drie keer zo veel vertegenwoordigd in verdachtenpercentages, als mag worden verwacht aan hun aandeel in de bevolking. De derde generatie is echter vier keer zo veel vertegenwoordigd. Deze percentages laten zien dat de op het eerste gezicht zo makkelijk interpreteerbare cijfers ingewikkelder zijn. Want de vierde generatie allochtonen is zeer waarschijnlijk meer geïntegreerd dan de tweede generatie. Recent onderzoek toont aan dat criminele Marokkanen en hun families vaak meer dan gemiddeld geïntegreerd zijn, dat wil zeggen: zich vereenzelvigen met de Nederlandse samenleving en de taal spreken.

D: Maar huiselijk geweld komt veel vaker voor bij allochtonen!
W: Een schijnbaar verband is nog geen causaal verband. Het lijkt voor de hand liggend het veel voorkomende huiselijk geweld bij allochtonen toe te schrijven aan een cultuurverschil. Uit Amerikaans onderzoek van Conger en Elder uit 1994 blijkt echter dat blanke Amerikaanse mannen die werkloos waren onder invloed van stress, vernedering en onzekerheid veel vaker hun handjes niet thuis konden houden dan de controlegroep. Sociaaleconomische factoren lijken hier dus in de plaats van culturele factoren te komen, ook al leek het op het eerste gezicht zo duidelijk. Dezelfde factoren zouden een rol kunnen spelen bij huiselijk geweld bij allochtone voormalige gastarbeiders, die nu werkloos thuis zitten.
Schoolverlaters blijken tot 2,5 keer vaker geweldsmisdrijven te plegen dan mensen die hun school wel hebben afgemaakt. Dit cijfer is veel groter dan verschillen op basis van afkomst, leeftijd of geslacht verklaren.

D: En hoe verklaar jij eerwraak of sati dan?
W: Cultuurdeterminisme kan een excuus voor individuele verantwoordelijkheid zijn. Eerwraak is gewoon moord en moord is in geen enkele cultuur geaccepteerd. Rechters hebben wel eens de neiging in dit argument te trappen, maar er is niet zoiets als ‘culturele moord’, enkel criminele moord.
 Onderwerp :Re:Stelling: De Nederlandse overheid moet feminisme niet actief uitdra.. 2009-11-21 10:12:01 
Xyro
Forum : Advocaat van de Duivel
Onderwerp : Stelling: De Nederlandse overheid moet feminisme niet actief uitdragen

Onderwerp :Re:Stelling: De Nederlandse overheid moet feminisme niet actief uitdragen

Ik snap je punt, maar volgens mij kan je het beter hebben over een actief gender beleid ipv feminisme... Of 'de overheid moet niet aan positieve discriminatie van vrouwen doen', in ieder geval klopt het gebruik van de term feminisme niet helemaal in deze context I believe...
Pagina #  << Start < Vorige 1 2 3 Volgende > Einde >>


Powered by ccBoard