WDO Forum
Welkom Gast   [Registreer]  [Login]
Welkom   door  op 2009-08-25 02:30:23
 Onderwerp :Re:Stelling: Tariq Ramadan en het Islamdebat.. 2009-09-19 15:17:34 
Aart

Gast
Forum : Stellingen en discussies
Onderwerp : Stelling: Tariq Ramadan en het Islamdebat

Ik vind het niet zozeer angstaanjagend, als wel dat het enorm veel plaatsvervangende schaamte bij mij oproept dat Wilders serieus wordt genomen terwijl hij al een jaar tegen zichzelf opbiedt in het zichzelf belachelijk maken. Hij wordt zo on-ge-lo-fe-lijk serieus genomen ...
Ik zeg: PVV grootste partij bij de volgende verkiezingen en moet je dan eens kijken hoe snel hij ofwel zijn toon matigt, ofwel wordt uitgekotst - om daarna weer over te gaan tot een zichzelf respecterende democratie na nieuwe verkiezingen.
Of dwaal ik nu af van de discussie? ;)
 Onderwerp :Re:Economische ontwikkeling boven democratie en mensenrechten.. 2009-09-17 17:28:53 
Xyro
Forum : Stellingen en discussies
Onderwerp : Economische ontwikkeling boven democratie en mensenrechten

de vraag stellen is hem beantwoorden :) ik zou gaan voor een dictatuur met sterk bestuur, waarbij hetgeen je onder sterk bestuur verstaat natuurlijk wel belangrijk is. Ik ga daarbij uit van sterk bestuur ten goede aan het land (oke, valt uiteraard ook verder over te discussieren wat daar onder valt).

ik zat zelf meer te denken aan het voorbeeld van Singapore en meer recent Rwanda. Met name Rwanda vind ik een interessante case, omdat dat wel eens het eerste Afrikaanse land zou kunnen zijn dat zich gaat opwerken uit den arremoede... Hier zie een president (Kagame) die veel kritiek krijgt vanuit het Westen vanwege het feit dat er weinig ruimte is voor kritische media en oppositie. Echter, die media was voor een groot deel verantwoordelijk voor de genocide, is het dan raar dat er nu streng op wordt toegezien dat dat niet weer gebeurt? Rwanda heeft echter wel een visionaire (in mijn ogen) president die in elk geval niet corrupt is en daadwerkelijk dingen voor elkaar krijgt...

Als Rwanda tenminste de ruimte krijgt om op deze voet verder te gaan...
 Onderwerp :Re:Stelling: Tariq Ramadan en het Islamdebat.. 2009-09-17 17:21:43 
Xyro
Forum : Stellingen en discussies
Onderwerp : Stelling: Tariq Ramadan en het Islamdebat

Goeie post Aart, ook het onderscheid tussen de Gemeente en de Universiteit...

Maar als het dan inderdaad klopt dat er een soort heksenjacht gaande is, met een nogal duidelijke angst voor onze Moslim medemens, rest mij de vraag in hoeverre Wilders zijn politieke tegenstanders beinvloedt?

Ik ben namelijk bang dat ze (zonder het zelf te willen waarschijnlijk) zich enorm aanpassen aan zijn retoriek en er veel meer in mee gaan dan een jaar geleden voor mogelijk werd gehouden...

En hoe triest is het eigenlijk dat iemand tegenwoordig in de kamer kan voorstellen belasting te heffen op hoofddoekjes zonder dat het hele land over hem heenvalt!? thats quite scary to be honest..
 Onderwerp :Re:Economische ontwikkeling boven democratie en mensenrechten.. 2009-09-16 13:18:18 
Aart
 
Forum : Stellingen en discussies
Onderwerp : Economische ontwikkeling boven democratie en mensenrechten

Zeer interessant, Hugo! Hier ga ik zeker nog een keer voor zitten; ik heb er zelfs al eens wat over geschreven! Ik ben ook aanhanger van het idee dat een sterk bestuur voor een democratisch bestuur komt. Ik denk hierbij met name aan Chavez, maar bijvoorbeeld ook aan Saakasjvili, de president van Georgië, waar ik over twee weken heen ga. Georgië was tot kort geleden een failed state, waar maffiose clans het voor het zeggen hadden, drie provincies de facto onafhankelijk waren en de staatsgrenzen überhaupt niet konden worden verzekerd. Het verschil tussen het presidentsschap onder Sjervenadze en het presidentsschap van Saakasjvili, is, aldus een van de sprekers: 'onder Sjervenadze had je een democratie met een zwak bestuur, onder Saakasjvili een dictatuur met een sterk bestuur'. Wat zou jij kiezen?
 Onderwerp :Re:Stelling: Tariq Ramadan en het Islamdebat.. 2009-09-16 13:13:47 
Aart
 
Forum : Stellingen en discussies
Onderwerp : Stelling: Tariq Ramadan en het Islamdebat

Het begint inderdaad een beetje te lijken op de sfeer na de Tweede Wereldoorlog: je hebt goed en je hebt fout, met daartussenin een dikke rode streep.
Wat mij echter vooral aan het hart gaat is Ramadans ontslag bij de universiteit. Ik denk dat Ramadans functie als bruggenbouwer bij de gemeente inderdaad een beetje te hoog gegrepen was. Hij sprak geen Nederlands en voerde vooral een discussie die het abstractieniveau van de gemiddelde Rotterdammer te boven ging. Ik denk dat hij wel degelijk belangrijke (en zeker ook praktische) uitspraken heeft gedaan over de Islam in het westen, of een westerse Islam, en dat hij daarmee ook een stap heeft gemaakt naar een minder rigide uitleg van Islamitische waarden, zonder zijn vroomheid te verliezen. Ramadans rol is hierin niet te ontkennen en hij is dan ook niet voor niets ooit aangenomen. In het huidige politieke klimaat denk ik echter dat er meer baat is bij een 'bruggenbouwer' met zijn klauwen meer in de klei, en daarbij denk ik aan zo iemand als Aboutaleb. Ook hij verzaakt zijn geloof niet, maar hij laat duidelijk zien voor Rotterdam te werken - niets meer, niets minder.
Maar goed, de universiteit. Zoals door Hugo al gezegd: Ramadans functie bij Press TV is heel wat dapperder dan op het eerste gezicht lijkt. Ten tweede: op het moment dat we alle academici met een nevenfunctie, of erger: een mening, zouden ontslaan, blijft er niemand over. Wat te denken van Hans Jansen, Afshin Ellian, Laurens Jan Brinkhorst, Frits Bolkenstein of wie dan ook. Het lijkt mij een heksenjacht, waar de universiteit boven had moeten staan. Zo lang er niets aan te merken is op de academische vervulling van Ramadans functie, lijkt er mij geen wolkje aan de lucht. Tenzij hij natuurlijk een relatie begint met een van zijn zeventienjarige studentes of iets dergelijks. Maar dat is - zover ik weet, althans - niet aan de orde.
 Onderwerp :Economische ontwikkeling boven democratie en mensenrechten.. 2009-09-15 20:51:06 
Xyro
Forum : Stellingen en discussies
Onderwerp : Economische ontwikkeling boven democratie en mensenrechten

Stelling: Om zich als land te ontwikkelen is het geoorloofd om maatschappelijke (democratie) en individuele (vrijheid van meningsuiting) vrijheden in te perken, oftewel economische ontwikkeling boven democratie en mensenrechten.

Toelichting (cq stelling in de stelling): In beleid en discussies over ontwikkelingssamenwerkingen leggen veel Westerse landen een te grote nadruk op good governance, democratie en mensenrechten. Daardoor is er te weinig ruimte voor alternatieve vormen van ontwikkeling, moreover: is democratie een voorwaarde voor ontwikkeling, of leidt ontwikkeling juist tot democratie?

Shoot :)
 Onderwerp :Stelling: de kosten van allochtonen.. 2009-09-14 15:02:52 
Reinout

Gast
Forum : Stellingen en discussies
Onderwerp : Stelling: de kosten van allochtonen

Stelling: het kabinet geeft onvoldoende en verkeerde uitleg over waarom niet wordt ingegaan op de vraag van de PVV over de kosten van immigranten.

Toelichting: (met dank aan een suggestie van Jaap) het kabinet gaat niet in op de vraag van de PVV naar de kosten die de Nederlandse staat heeft gemaakt aan allochtonen. Alleen een aantal cijfers van individuele ministeries wordt gegegeven. Dit is voor veel mensen alleen al prima te begrijpen vanuit methodologische redenen, maar uiteraard zijn er ook belangrijke principiële redenen om deze vraag zo min mogelijk aandacht te willen geven. Het kabinet legt deze echter niet voldoende uit. "Allochtonen, westerse en niet-westerse, zijn leden van onze samenleving. Hun aanwezigheid laat zich niet reduceren tot een simpele optel- en aftreksom langs de meetlat van de euro" heeft Van der Laan volgens het NRC geschreven, maar er is natuurlijk veel meer. Zeker antropologen zouden hier krachtige antwoorden op moeten kunnen formuleren, dus ik ben benieuwd naar reacties hierop.
 Onderwerp :Re:Stelling: Tariq Ramadan en het Islamdebat.. 2009-09-12 13:48:33 
xyro

Gast
Forum : Stellingen en discussies
Onderwerp : Stelling: Tariq Ramadan en het Islamdebat

Ik ben bang dat de angst voor Wilders (omdat hij een boodschap heeft die veel Rotterdammers/Nederlanders aanspreekt) een belangrijke reden is geweest voor het ontslag. Het is wel erg triest dat die angst leidt tot het ontslaan van zeer intelligent (een behoorlijke boel intelligenter dan het gemiddelde gemeenteraadslid in Rotterdam) wetenschapper op basis van een in mijn ogen drogreden: ‘hij werkt bij een zender die wordt gefinancieerd door het foute regime in Iran, dat kan echt niet!’

Dat de gemiddelde Rotterdammer op zo’n simplistische wijze zou denken is ergens nog te begrijpen, maar dat juist de mensen die verantwoordelijk kunnen zijn (gemeenteraad en vooral de Universiteit!) voor de beeldvorming van de ‘gemiddelde Nederlander’ zich verlagen tot dit ‘goed-fout’ denken is voor mij echt wel een dieptepunt.

Tariq Ramadan was in Rotterdam aangesteld om op te treden als bruggenbouwer en zijn functie bij Press TV was eigenlijk ook die van bruggenbouwer; hij leidde als Soenniet op een Sjiitische TV-zender discussies over verschillende interpretaties van de Islam… In mijn ogen is dit ook de manier om een verandering in mindset te bereiken, boos met de vinger wijzen zal het regime in Iran eerder versterken dan verzwakken.

In het interview met NOVA heeft Tariq Ramadan een goed punt (wel meerdere overigens); als de vermeende belangenverstrengeling van Ramadan echt de reden voor het ontslag zijn moeten ze in Rotterdam misschien ook maar eens gaan onderzoeken hoeveel mensen er in Nederland werken voor een bedrijf dat profiteert van handel met Iran.

Nederlandse uitvoer naar Iran
In 2008 bedroeg de uitvoer naar Iran 450,3 miljoen euro, een daling van ruim 7 procent ten opzichte van 2007. Belangrijke exportproducten van Nederland naar Iran zijn onder andere machines en vervoermaterieel, chemische producten en voeding en levende dieren. In 2008 bedroeg de waarde van de export van deze categorieën goederen respectievelijk 171,6 miljoen euro, 86,9 miljoen euro en 59,6 miljoen euro.

Nederlandse invoer uit Iran
De waarde van de Nederlandse invoer uit Iran nam in 2008 ten opzichte van 2007 toe met ruim 67 procent. De voornaamste invoerproducten uit Iran waren minerale brandstoffen en organische chemische producten. Het leeuwendeel van de toename van de invoer is toe te schrijven aan organische chemische producten.


Bovenstaande cijfers zijn afkomstig van de EVD, rara hoeveel van bovenstaande in- en uitvoer zal via Rotterdam gaan? Moeten daar niet eens wat bedrijven geweerd worden?

Ik heb me behoorlijk opgewonden over het ontslag van Ramadan, omdat de simplistische (zwart-wit, letterlijk en figuurlijk) gedachten van Wilders steeds door meer mensen lijken te worden overgenomen.

Een mooie side-discussion is trouwens ook wel de rol van de Universiteit, what about the freedom of academics?
 Onderwerp :Stelling: Tariq Ramadan en het Islamdebat.. 2009-09-11 18:57:01 
Reinout
 
Forum : Stellingen en discussies
Onderwerp : Stelling: Tariq Ramadan en het Islamdebat

Stelling: Het ontslag van Tariq Ramadan in Rotterdam kan niet los worden gezien van de negatieve toon van het debat over de Islam in Nederland.

Toelichting: hoewel de Rotterdamse gemeente beweert dat Ramadan's positie als presentator van het Iraanse (overheidsgefinancierde) TV station PressTV de enige reden voor het ontslag is kan ik moeilijk anders dan de eerdere rellen om deze professor net zo goed als factoren te zien. De eerdere relletjes of hypes rond Ramadan, waarvan degene rond zijn uitspraken over homoseksualiteit voor velen nog vers in het geheugen ligt, waren zwaar overtrokken en wekten de indruk dat velen hem bewust in een kwaad daglicht wilden stellen. "Wolf in schaapskleren" is de veelgehoorde typering, die (vooral in combinatie met dreigende argumenten over non-integratie en islamisering) aangeeft dat het debat rond zijn persoon in dezelfde angstige termen wordt gevoerd als het bredere debat. Een politicus uit Epe zou om vergelijkbare uitspraken of religieuze duiding hoogstens door een paar agressieve atheïsten als zielenknijper uitgemaakt worden. Maar een prominente moslimprofessor en opiniemaker moet daarvoor uiteindelijk het veld ruimen.

Graag hoor ik hier aanvullingen en tegenwerpingen over.

Zie ook de NOVA uitzending waarin Ramadan op zijn ontslag reageert en de verschillende nieuwsberichten.
.
WDO WebMASTER
 Onderwerp :Welkom.. 2009-08-26 15:35:18 
Reinout
 
Forum : Introductie
Onderwerp : Welkom

Beste bezoeker, welkom op het forum van het WDO!

Hier krijgt het doel van het WDO; het in debat brengen van belangstellende studenten (en niet-studenten) over onderwerpen rondom Culturele Antropologie, een nieuwe dimensie. Een dimensie die past in de tijd dat jij als gebruiker bepaald wat er op het internet staat, de tijd van Web 2.0 [filmpje].

Meer informatie over wat het WDO is en organiseert vindt je hier en hier.

Dit forum is ook vooral voor JOU de plek om je te laten horen. Jou interesante discussieonderwerpen en stellingen, daar draait het om. Daarnaast discussieren we hier graag verder naar aanleiding van eerdere debatten, en in sommige gevallen zal in aanloop naar een avond alvast een discussie gestart worden. Verder is het op dit forum is het mogelijk inspraak te hebben in de organisatie van WDO activiteiten, je vragen aan het WDO bestuur te stellen en te laten weten wat je van de discussieavonden of activiteiten hebt gevonden.

Dus loop je rond met vragen en meningen over CA/OS gerelateerde onderwerpen die je wel eens met anderen wilt bespreken? Dingen die in colleges zijn langsgekomen, die je hebt gelezen, hot items uit de media en/of jou persoonlijke interesses of dromen? Wij zouden het enorm op prijs stellen als je dat met hier zou delen, dus voel je vrij en begin je eigen onderwerp op dit forum met een nieuw debat!

Registreren kan, maar hoeft niet om berichten te plaatsen, lees er hier meer over.

Wil jij graag (extra) op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van het WDO? Geef dat dan door via het contactformulier op deze site.
.
WDO WebMASTER
 Onderwerp :Registreren... of niet!.. 2009-08-24 23:21:04 
Reinout
 
Forum : Introductie
Onderwerp : Registreren... of niet!

Het is niet nodig om te registreren, iedereen kan meediscussiëren op het forum.

Registreren kán wel, het heeft als voordelen dat je je naam niet telkens hoeft in te vullen, dat je je berichten een andere keer nog kan wijzigen, dat je favorieten kan aangeven en dat je emails kunt ontvangen van onderwerpen die je interessant vindt. Tenslotte hoef je als je aangemeldt bent geen cijfers over te typen bij het plaatsen van een bericht.

Gebruik de link "registreer" bovenin beeld om bij het registratieformulier te komen. Nadat je dat hebt ingevuld wordt je zonder bevestiging teruggeleid naar de voorpagina, maar je ontvangt wel een email met een acceptatielink. Zodra je die hebt aangeklikt kan je inloggen met je nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord.
.
WDO WebMASTER
 Onderwerp :Hoe werkt...?.. 2009-09-04 15:23:59 
Reinout
 
Forum : Introductie
Onderwerp : Hoe werkt...?

Email notificaties
Je kan bericht ontvangen in je mailbox op het moment dat er een nieuw bericht is geplaatst bij een onderwerp wat je interesseert (bijvoorbeeld een discussie die je zelf gestart bent). Dit gaat simpelweg door de knop 'Aanmelden email' te gebruiken die je ziet als je een onderwerp hebt geopend. Op dezelfde plek kan je ook weer met de knop 'Afmelden email'.

Registreren
Registreren hoeft niet maar heeft wel een aantal voordelen.
Gebruik de link "registreer" bovenin beeld om bij het registratieformulier te komen. Nadat je dat hebt ingevuld wordt je zonder bevestiging teruggeleid naar de forumpagina, maar je ontvangt wel een email met een acceptatielink. Zodra je die hebt aangeklikt kan je inloggen met je nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord.

Mijn Profiel
Als je bent ingelogd (na registratie) kan je doorklikken naar de pagina "Mijn Profiel". Deze pagina hoef je niet te gebruiken, maar je kan er je 'handtekening' invullen, deze komt onderaan elk bericht te staan. De andere velden zijn (nog) minder interessant, bedenk dat deze gegevens (msn adres etc) voor iedereen zichtbaar zijn!

RSS feed
Blijf op de hoogte van alle nieuwe berichten op het forum via je RSS reader. Dit is een programma (al dan niet online) dat alle nieuwe artikelen of forumposts of wat dan ook (in het geval van andere websites) ophaalt en in simpele lijstjes laat zien (zie Wikipedia voor meer uitleg). Een voorbeeld is Google Reader, handig als je gmail hebt. Als je dit icoontje ziet: feed-icon16x16.png kan je het aanklikken en selecteren waar de informatie naar doorgestuurd moet worden, of je voert de link in in je feedreader.
Dit is onze feed voor het forum: feed-icon16x16.pngRSS WDO forum
En deze is voor nieuws en agenda-items: feed-icon16x16.pngWDO nieuws in een RSS reader
.
WDO WebMASTER
Pagina #  << Start < Vorige 1 2 3 Volgende > Einde >>


Powered by ccBoard