Banner
Sprekers Symposium 2003

Comaroff, Jean

Jean Comaroff is bijzonder hoogleraar in de antropologie en sociale wetenschappen aan de Universiteit van Chicago. Zij verrichtte veldwerk in Zuid-Afrika en Groot-Brittannië. Haar interesse gaat uit naar kolonialisme, moderniteit, ritueel, macht en bewustzijn. Zij is internationaal bekend omwille van haar inzichten in de postmoderne antropologie. In haar huidige onderzoek richt ze zich op problemen rondom publieke orde, staatssoevereiniteit en beleid voeren in postkoloniale contexten en de uitdagende relatie van legitimiteit tegenover macht. Op het symposium zal zij aandacht besteden aan de veranderingen van methodologische oriëntatie en strategieën van hedendaags antropologisch veldwerk..

 

Hastrup, Kirsten

Is hoogleraar in de antropologie aan de Universiteit van Kopenhagen. Zij schreef een filosofische reflectie op sociale ervaring en antropologische kennis en is daardoor bekend met een breed spectrum aan theorieën in onze discipline. Op het symposium zal zij aandacht besteden aan de manier waarop veldwerk antropologie tot een eenheid maakt in relatie tot andere disciplines.

 

Platenkamp, Jos

Is voormalig student aan het departement van Culturele Antropologie en Sociologie der Niet-Westerse Samenlevingen te Leiden. Nu bezet hij een leerstoel in de etnologie op de Westfälische Wilhelms Universiteit Munster te Duitsland. Zijn veldwerk vond plaats in Zuidwest Azië, waar hij zich specialiseerde in mythe en ritueel. Op het symposium zal hij aandacht besteden aan het gebruik van de structuralistische methode voor de analyse van sociale verandering en de effecten van globalisering. Dit zal hij illustreren middels voorbeelden van zijn veldwerk in de Democratische Volksrepubliek Laos.

 

Palriwala, Rajni

Is hoogleraar in de sociologie aan de Universiteit van Dehli te India. Zij heeft veldwerk verricht in Nederland en in haar thuisland India. Door 'reversing' en dus 'omkerende' antropologie, wil zij het traditionele beeld van een westerse antropoloog die onderzoek doet in een niet-westers land te niet doen. Bovendien wil zij daarbij ook de interculturele dialoog tussen antropologen onderling aanzwengelen. Op het symposium zal zij verschillende aspecten van het leren in het veldwerkproces en de verantwoordelijkheid om te schrijven vanuit een standpunt van het bestuderen van een andere samenleving en cultuur aankaarten.

 

Trouwborst, Albert

Is emeritus hoogleraar sociale antropologie aan de Universiteit van Nijmegen. Hij was WDO lid in de jaren vijftig en deed zijn veldwerk in Oost-Azië en het gebied van de Pacific. Op het symposium zal hij een persoonlijk verslag geven van de veranderingen in veldwerkervaringen vanaf het begin van zijn carrière tot op heden.

 

Van den Breemer, Hans

Is universitair docent Milieu en Ontwikkeling aan het departement CA/SNWS van de Universiteit Leiden. Tijdens zijn veldwerk heeft hij zich voornamelijk gericht op landbouwinnovatie, ontwikkeling en milieu in Ivoorkust en Senegal. De afgelopen achttien jaar was hij verantwoordelijk voor de organisatie van het buitenlands leeronderzoek in Senegal en Gambia. Zijn bijdrage aan het symposium zal zich richten op de invloed van processen van globalisatie op veldwerk. Hierbij maakt hij gebruik van zijn ervaringen als begeleider en coördinator van het eerder genoemde buitenlands leeronderzoek in West Afrika.

 

Referenten

 

Geschiere, Peter

Voormalig hoogleraar Sub Sahara Afrika aan het departement CA/SNWS van de Universiteit Leiden en is momenteel bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Op het symposium zal hij optreden als referent van de lezing van Jean Comaroff.

 

Hesseling, Gerti

Directrice van het Afrika studiecentrum en heeft onderzoek gedaan op het gebied van juridische antropologie. Op het symposium zal zij optreden als referent van Hans van den Breemer.

 

Luning, Sabine

Universitair docent aan het departement CA/SNWS en hoofd onderwijs van de onderzoeksschool CSWS, Leiden. Op het symposium zal zij fungeren als referent van Jos Platenkamp.

 

Pels, Peter

Hoogleraar Sub Sahara Afrika aan het departement CA/SNWS (Universiteit Leiden) en is mederedacteur van Social Anthropology. Op het symposium zal hij referent zijn van Kirsten Hastrup.

 

Spyer, Patricia

Hoogleraar Indonesië en Hoofd van het Departement CA/SNWS (Universiteit Leiden). Zij zal het symposium leiden.

 

Verrips, Jojada

Hoogleraar Sociale en Culturele Antropologie van contemporair Europa aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft veldwerk gedaan in een klein Nederlands dorp en heeft geschreven over de dilemma's van veldwerk in eigen land. Op het symposium zal hij fungeren als referent van Rajni Palriwala.