Dit is het nieuws
22 oktober | 't Keizertje, Leiden | 6 aanwezigen

Op donderdagavond 22 oktober organiseerde het WDO een discussieavond getiteld ‘Dit is het nieuws, bekijk je krant van een antropologische kant’.
Het idee van deze avond was dat de deelnemers aan de hand van krantenknipsels zelf de discussieonderwerpen konden bepalen. De enige deelnemers aan de discussie die uiteindelijk gehouden werd in 't Keizertje waren de WDO bestuursleden zelf. Desalniettemin zijn er nog een aantal inspirerende en kritische discussies voortgekomen uit enkele antropologisch relevante artikelen. Daarvan overigens maar één uit de krant, anderen waren een toespraak, een blog-bijdrage, een artikel in een weekblad en een column uit een weekblad.

 

Er is vooral lang gesproken over een artikel uit De Groene Amsterdammer;  ‘Ja, ik wil niet’ door Aukje van Roessel. Zij stelt daar de vragen; Trouwen huwelijksmigranten uit liefde voor hun in Nederland wonende aanstaande partner, of uit liefde voor een verblijfsvergunning? En waarom doet de overheid daar zo moraliserend over? Een paar jaar geleden pleitten hoogleraar arbeidsverhoudingen Paul de Beer en filosofe Jola Jakson ervoor om de automatische koppeling tussen een huwelijksbriefje en een verblijfsvergunning los te laten. Met als reden dat een overheid niet de eis kan en mag stellen dat een huwelijk uit liefde wordt gesloten. De vragen die er werden opgeroepen zijn; Kun je een huwelijk wel controleren of het op liefde is gebaseerd? en Waar ligt die verantwoordelijkheid dan, bij de overheid, of bij ouders van deze importbruiden?. Een discussie zonder einde…

 

Van dit onderwerp liep de discussie over in een artikel uit de volkskrant van Aleid Truijens, zij pleit voor het loslaten van de status van apart zijn wat vooral naar voren komt door een andere religie te hebben. Ze geeft aan het einde van haar artikel een voorbeeld aan over een jongetje op een basisschool dat de ramadan viert en de juf speelt hierop - in wat zijn 'apartheid' alleen maar zal versterken, volgens Aleid Truijens. Wat is een goede methode om hiermee om te gaan? Wij waren het er allemaal mee eens dat religie compleet wegdenken bij personen niet de oplossing is, maar juist meer uitleg over een religie of dat 'anders' zijn. Bij kinderen deze zaken anders uitleggen, maar of dat de oplossing was waren we nog niet uit.

 

Een paar kortere discussies maar zeker ook interessante ging bijvoorbeeld over het blog van Martijn de Koning, specifiek de bijdrage over het afschaffen van integratie. Hierin stelt hij vragen zoals; Waarom zou men willen integreren? En waarin eigenlijk?. Hij pluist in dit stuk het hele woord integratie uit en de betekenis daarvan. Iedereen vond de ideeën van Martijn de Koning erg interessant en de meesten konden zich goed vinden in zijn kritische en deconstructivistische aanpak.

 

Al met al was het een erg interessante avond, hieronder staan nog een paar artikelen die, als je interesse hebt, nog verder kunt lezen. Deze zijn niet heel uitdrukkelijk bediscussieerd, maar laat ons weten via het forum als er nog vragen bij je worden opgeroepen na het lezen van deze artikelen!