De Antropologie van China

15 December 2010 | ‘de Pelibar’, Leiden | 15 aanwezigen

 

Op deze avond kwam Prof. Dr. Frank Pieke praten over de Antropologie van China. Veel antropologen zijn uit interesse gekomen en opvallend genoeg ook veel Sinologen. Een dergelijke avond als deze wordt niet vaak georganiseerd bij Sinologie. De avond werd gehouden in de Pelibar waar het WDO allerlei Chinese hapjes had klaar gemaakt en de boel mooi had versierd met ‘Chinese’ versiering. We zaten in een hoekje van de Pelibar op allerlei banken, helaas was het toch een beetje rumoerig bij de bar waardoor we elkaar niet altijd goed konden verstaan.

Hij begon zijn verhaal met te vertellen dat de Antropologie van China niet van de grond is gekomen in Nederland. In veel andere landen al wel, zoals de Verenigde Staten, Groot Brittannië, Japan en in China. Vervolgens heeft hij een uitgebreide geschiedenis van de antropologie van China verteld. Zo vertelde hij ook dat het idee dat men had van China lijkt op een eeuwen oude bevroren beeld. In de jaren ‘20 en ’30 was China een moeilijke plek om veldwerk te doen, het was er onveilig en de taal is erg moeilijk voor westerse wetenschappers. De antropologen werden uit het land gegooid, zij waren westers. De sociale wetenschappers vergaten China. Toch zijn er wel wat onderzoekers geweest die aandacht aan China gaven te zijner tijd. De fout die helaas werd gemaakt, was dat men heel China wilden uitleggen. China is veelzijdig en in verschillende gebieden ook erg anders. Nu is er volop onderzoek mogelijk en gebeurd het ook. China is erg divers. Door de verschillende patronen in de levensstijl van Chinezen, wordt China steeds meer als ‘normaal’ gezien.

 

Na het verhaal van Prof. Dr. Frank Pieke zijn we na een korte pauze over gegaan op de discussie. In deze discussie zag je goed dat de Sinologen erg veel van China zelf afwisten, wat de discussie op een ander niveau bracht. Antropologen hadden daarentegen ook genoeg te vertellen. Als eerste discussie punt ging het over hoe antropologie gebruikt kan worden in China. Prof. Dr. Frank Pieke vertelde, als eerste reactie, dat je op een andere manier veldwerk moet doen daar. Er is daar niet perse een ‘village square’ waar je kunt wachten om te kijken hoe daar dingen ‘gebeuren’. Volgens hem is het interessant hoe de staat als object zichzelf produceert in verschillende vormen die zichtbaar, zoals de partij school. Veldwerk is wel erg belangrijk.

Het volgende discussiepunt ging over de invloed van globalisering. Het mystieke dat eerst over China heen hing is nu anders, tradities veranderen constant. In China zijn veel verschillen, maar toch is er homogeniteit. Er is veel migratie en er ontstaan in de steden hele andere vormen van ‘Chinees-zijn’ dan in het dorp. Het derde discussiepunt ging over hoe Chinezen naar het milieu kijken en hoe ze er op hun manier mee om gaan. China probeert correct met het milieu om te gaan op hun eigen manier. Maar de chinezen willen vooral groeien, ze geven hier niet perse om. Wat wij natuur noemen heeft niks te maken met de wilde natuur. Chinezen zien mensen als deel van de hele wereld (dus ook van de natuur), niet dat er een verschil bestaat tussen natuur en de mens. Dat is een westerse classificatie. Chinezen zijn wel de leiders in het ontwikkelen van zonnecellen, en andere oplossingen. Maar zij zijn niet geobsedeerd door de natuur, ze zien het als normaal om voor de natuur te zorgen, omdat de natuur je voedt.

 

Al met al was het een zeer boeiende avond met veel diversiteit in reacties. De hapjes waren ook erg lekker en de ‘fortune cookies’ hebben iedereen een mooie toekomst mee naar huis gegeven.