Symposium 'Rethinking Development: Armoede in een Tijd van Duurzaamheid'

19 mei 2015 | Studentencentrum Plexus Spectrumzaal | 80 aanwezigen

 

Op dinsdag 19 mei werd het symposium ‘Rethinking Development: Armoede in een Tijd van Duurzaamheid’ georganiseerd. Een bijzondere avond om meerdere redenen. Ten eerste werd deze activiteit georganiseerd middels een samenwerking tussen het WDO en de Educom van Itiwana. Deze bijzondere samenwerking heeft er toe geleid dat er meer mankracht voor handen was dan gebruikelijk in een commissie. Ten tweede was het een bijzondere avond omdat de avond in het teken stond van de Millennium Development Goals die dit kalenderjaar zijn vervallen en herformuleerd in de vorm van de Sustainable Development Goals. Een divers panel discussieerde onder begeleiding van Maarten Kuijpers (Bureau Wyser) vanuit verschillende perspectieven met elkaar en met het publiek over wat er goed en fout ging en over wat de aankomende SDG’s te bieden hebben.

Het symposium werd ingeluid door een introducerend praatje door Gabi Spitz. Als voormalige antropologiestudente in Leiden en huidige onderzoekster bij NCDO bracht zij het publiek op een heldere wijze op de hoogte van de huidige stand van zaken omtrent ontwikkelingshulp. Vervolgens volgde er een kritisch betoog door Marina Diboma (Senior Project Manager bij het Netherlands-African Business Council) waarin zij beargumenteerde waarom ontwikkelingshulp afgeschaft zou moeten worden. Dit betoog leidde in de panel tot een verhitte discussie waarbij Jan van der Ploeg duidelijk maakte dat hij een dergelijk standpunt “totale nonsense” vindt.

De tweede helft werd ingeluid door Rolph van Der Hoeven (docent bij ISS The Hague). Hij ging dieper in op het totstandkomingsproces van de SDG’s en legde uit waarom deze naar zijn mening een verbetering waren op de Millenium Development Goals. Na deze presentatie volgde er wederom een paneldiscussie, al was deze ietwat minder verhit doordat er over de grote lijnen een consensus leek te bestaan over Rolph’s argument. De avond werd afgesloten met een luid applaus, een bedankje voor de sprekers en een gezellige borrel waarbij iedereen nog even kon napraten.